Begrafenisfonds Treebeek

Test1

Statuten

Met de uitspraak van de Raad van State afgelopen woensdag, dat de Provincie Limburg delen van de Buitenring Parkstad Limburg aan mag leggen, komt de weg een grote stap dichterbij. De gemeente Brunssum is blij met deze uitspraak. Wethouder Eric Geurts bestrijdt niet dat de weg op verschillende plaatsen pijn doet. “Echter de plussen zijn groter dan de minnen. Morgen doet de weg misschien pijn, maar voor de lange termijn kan de weg een enorme bijdrage leveren aan een betere toekomst voor Brunssum.”

Wethouder Geurts: “Er wordt heel veel verkeer, wat niet in Brunssum hoeft te zijn, uit de woonkern gehaald. Dit is een enorme verbetering voor de leefbaarheid en veiligheid. Straten als de Maastrichterstraat, Prins Hendriklaan en de Karel Doormanstraat krijgen tot 50 procent minder verkeer te verwerken. Op de buitenring kan het verkeer wel doorrijden, het hoeft niet bij elke kruising te remmen en weer op te trekken. Dat betekent heel veel minder giftig fijnstof in de woonomgeving.”

Ook komt door het aanleggen van de weg het themapark Nature Wonder World een stuk dichterbij. De verwachting is dat deze ontwikkeling bijna 2000 banen gaat opleveren. “Als het me lukt om dit echt voor elkaar te krijgen, is dat heel goed voor de financiën van onze gemeente. Denk eens aan de toeristenbelasting en OZB inkomsten die dit park gaat opleveren. Ook zal Brunssum veel minder geld hoeven uit hoeven geven aan bijstandsuitkeringen als we mensen aan het werk helpen. Het gaat hier om miljoenen. Geld dat kan worden besteed aan betere zorg, de openbare ruimte of belasting verlaging”, aldus wethouder Geurts.

Natuurorganisaties hebben zich de afgelopen jaren verzet tegen de aanleg van de Buitenring. De weg zou een te grote negatieve invloed hebben op de Natura 2000 gebieden zoals de Brunssummerheide. De natuur zal echter op de lange termijn ook voordeel hebben van deze ontwikkeling. Er wordt 170 hectare extra natuur aangelegd. Verbindingen tussen natuurgebieden worden versterkt. Het Schutterspark wordt stevig verbonden met de Brunssummerheide. En er komt een ecoduct tussen de Brunssummerheide en de Teverener Heide.

Al tientallen jaren wordt er gesproken over het aanleggen van een stevige infrastructuur rond de oostelijke mijnstreek. Sinds 2005 ligt de bestuurlijk opdracht bij de Provincie Limburg om de weg ook daadwerkelijk te gaan aanleggen. Dankzij de uitspraak van de Raad van State kan de Provincie nu met de eerste delen aan de slag.

Scroll naar boven