Begrafenisfonds Treebeek

Historie

Één voor allen, allen voor één!

Het begrafenisfonds Treebeek is opgericht in 1937, midden in de crisisjaren van de vorige eeuw. Het was een tijd met zware armoede en waarin de steenkolenmijnen het leven in Zuid-Limburg bepaalden.
Het werk in de steenkolen mijnen was zwaar en bepaald niet zonder gevaar. Regelmatig kwamen er ongevallen voor, waarvan een deel met dodelijke afloop. De gedachteniskapel in Landgraaf herinnert nog steeds de mijnwerkers die door een noodlottig ongeval om het leven zijn gekomen.

In deze crisistijd, waarin strenge armoede heel gewoon was, was het financieel erg moeilijk om iemand een laatste eer te bewijzen. Het begrafenisfonds bood voor veel nabestaanden een uitkomst.

Dhr. Bal, één van de oprichters van het Begrafenisfonds
Dhr. Bal, één van de oprichters van het Begrafenisfonds

Opgericht door de heren Schneiders, Schreibers, Koch, Van Geenen, De Wit sr. en Bal, en met voornamelijk mijnwerkers als leden, zorgden deze leden als het ware voor elkaar.
Vanaf de oprichting waren er drie bodes actief, welke bij drie sterfgevallen geld bij de leden thuis kwamen innen. Deze contributie bedroeg in de begintijd circa 5 tot 10 cent.
Een van de eerste bodes was dhr. De Wit sr. Na de oorlog werd het geld opgehaald in Treebeek door dhr. Rijks. In de buitenwijken gebeurde dit door dhr. A. van Geenen en zijn zoon.

In het jaar 2000 is gestopt met de inning per bode en is overgegaan op een inning per acceptgiro. Dit gebeurt volgens een vast bedrag per jaar.

Scroll naar boven