Begrafenisfonds Treebeek

Wat is een uitvaartverzekering?

Er zijn twee soorten uitvaartkosten”verzekeringen”:

a. verzekeringen die in natura uitkeren of een lidmaatschap bij een uitvaartvereniging.

b. verzekeringen die in geld uitkeren.

Wat voor type uitvaartkostenverzekering ook gesloten wordt, het is altijd belangrijk om na te gaan of de gekozen dekking wel toereikend is om de wilsbeschikking te kunnen realiseren. De verzorging waarop men recht heeft op grond van een polis die in natura uitkeert, is doorgaans zeer eenvoudig.

Natura-verzekeringen en uitvaartverenigingen nemen de nabestaanden de zorgen zoveel mogelijk uit handen. Zij wijzen dus ook bijna altijd een uitvaartonderneming aan die de begrafenis of crematie zal verzorgen.
Dit zijn vaak contractuele ondernemers waarvan men door de jaren heen weet hoe de kwaliteit is en dat de prijsstelling aangemeten is.
Vindt de verzorging plaats door een uitvaartonderneming die geen overeenkomst heeft met de betreffende natura-verzekering of uitvaartvereniging dan keert de uitvaartvereniging/naturaverzekeraar alleen het gereserveerde bedrag uit hetgeen neerkomt op aanzienlijke meerkosten voor de nabestaanden.

Voor- en nadelen lidmaatschap lokale uitvaartvereniging:
Voordelen

  • De contributie (de “premie”) is laag en U krijgt er veel voor terug;
  • De uitvaartvereniging is de waakhond naar de begrafenisondernemer toe;
  • Uw geld staat veilig bij een vereniging zonder winstoogmerk.

Nadelen

  • Het basis-lidmaatschap bij de uitvaartvereniging dekt niet alle kosten, maar U kunt het lidmaatschap meestal aanvullen met een sommenverzekering bij diezelfde vereniging;
  • Gaat U buiten de regio wonen, buiten een straal van 50 kilometer, dan vervallen meestal de grote financiële voordelen van het lidmaatschap. Ze keren dan de contante waard uit;
  • U betaalt vaak levenslang contributie (toch bent U dan nog vaak goedkoper/gunstiger uit).

Voor- en nadelen van een uitvaartverzekering bij een verzekeringsmaatschappij:

Voordelen

  • U bent volledig vrij in keuze van begrafenisondernemer.
  • U spreekt in de regel een vaste looptijd af, bijvoorbeeld 30 jaar, daarna is de verzekering vrij en er is voldoende geld gereserveerd voor de uitvaart.

Nadelen

  • Vooral in de eerste 10 jaar zijn uitvaartverzekeringen veelal duurder dan lidmaatschappen bij uitvaartverenigingen.
  • Mocht U onverhoopt iets fout gaan met de uitvaart dan is er niemand die voor U kan bemiddelen.

Verzekeringsvormen

In geld uitkerende uitvaartkostenverzekeringen worden ook wel sommen-verzekeringen genoemd. Er zijn 3 soorten sommen-verzekeringen:

a. met winstuitkering: de premies door u betaald leveren rente op waarmee het verzekerd bedrag verhoogd wordt.
Prijsstijgingen van uitvaartkosten worden door de rente meestal gecompenseerd.

b. zonder winstuitkering (hiervan is de premie meestal laag); U holt snel achter de feiten aan door de prijsstijgingen terwijl U maar een vastgesteld bedrag krijgt uitgekeerd.

c. geïndexeerde uitvaartkostenverzekeringen (waarbij het verzekerde bedrag meegroeit met de alsmaar stijgende kosten van de uitvaart; als gevolg hiervan geldt voor deze verzekering meestal een stijgende premie).

Bron: Bindels uitvaartverzorging

Scroll naar boven